Gece mayhoş

Şişe ağzından çıkarken
içimi gıcıkladı o mantarın sesi..
Gece mayhoş başlayacak!
Yuvarlanan kadehler silselesi..

Etiketinde, alkol oranına baktım;
yüzde on iki buçuk..
Sonra kadehte yarılanmış şaraba
"Uçar gider misin alkol, ağzın açık!"

Belki yıllandıracaktım seni o anki aklımla..
Adam sen de!
Başka şarap mı yok?
Dert bende mayhoşken, derman müjganda, sende!

Biraz Hayyam mı esti ne?
"Doldur bir kadeh daha!" dedi Ömer..
Sen görmüş geçirmiş adamsın usta..
"Doldur!" dersin de, boş bırakır mı kadehi Merter?

Gece mayhoş başladı
belli ki sarhoş bitecek..