on dokuz yaş mısraları

gözlerimin önüne
gözlerini getiriyorum.
seni her gördüğümde bile.