Söz

Zemheri sözlü,
gülmeyen yüzlü olduğun günler de varmış.
müsade et,
o günler güzel görünsün senin
ağlayan gözlü haline.

Bilirsin o günleri;
ikrar verdim,
ben, özümde ben, ben değilsem
Merter değil,
nâmerd erim.